ARKİTERA TÜRKİYE’NİN MİMARLIK KOMİTESİ İLE YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMA

Words by toucan
PARTNERSHIP DONE WITH ARKITERA TURKEY'S ARCHITECTURE CENTER

Arkitera Türkiye’deki mimarları bir araya getiren, mimarlık pratiği ve Türk mimari kalitenin modern ülkeler seviyesinde tutulması için zemin sağlayan eşit ve kalifiye bir ortamdır. Devletten yerel yönetimlerden veya herhangi bir sivil toplum örgütünden yardım alarak varlığını devam ettiren mimarlar komitesinden farklı olarak, Arkitera herhangi bir destek almaksızın varlığını sürdürmektdir. Meyer Objects bir Arkitera sponsorudur.